Hmotnostné rozdelenie línií

V názoroch na hmotnostnej rozdelenie u jednotlivých línií prepelíc panuje značná nejasnosť. Tá je spôsobená najmä rýchlym pribúdaním hmotnostne veľmi odlišných línií, či už zámerným alebo neželaním krížením, ale aj prirodzeným vyštěpením. Ďalšie nejasnosti v hmotnostnom rozdelenia spôsobuje aj fakt, že takmer v každom štáte platia iné, nejednotné parametre pre jednotlivé plemená a línie japonských prepelic. Snahou súčasných chovateľov i posudzovateľov výstavnej hydiny je zjednotiť tieto parametre. Všeobecne a predovšetkým u hmotnosti ale aj u popisu farebných rázov sa prikláňa k popísaným štandardom hlavne z Nemecka a Francúzska. Už v roku 1991 v 8. dieli časopise Chovateľ bola definovaná diferenciácie chovu prepelíc na dva smery - vajcia a mäso. Neskoršie diferenciácie viedli k odštiepeniu línii s dobrými letovými vlastnosťami, ktoré sa začali používať k sokolnickému výcviku dravcov a poľovníckemu výcviku poľovných psov.

Prepelica nosný typ - 221 gr. Japonska prepelica nosná na váhe
Prepelica JUMBO Texas A&M - 346 gr. Prepelica Jumbo brojlerová na váhe

Podľa nášho súčasného rozdelenia uznáva vzorkovník plemien hydiny iba dve plemená japonských prepelíc a obe iba v troch farebných rázech.Podla nášho vzorkovníka plemien hydiny sú uznané teda tieto plemená:

Prepelica japonská mäsová

Toto plemeno vzniklo v USA s cieľom produkcie mäsa chuťovo podobného pernatej zveri.Vzniklo splynutím dvoch plemien, Americké Brojlery a faraona. Toto plemeno je vhodné pre chov v dvoroch v klietkach aj voliérach. Vyniká živým temperamentom, rýchlym rastom, veľmi dobrú zmäsilosťou a dobrým operováním. Pohlavne dospieva v starobe 6-7 týždňov. Znáška je 250-300 vajec s hmotnosťou okolo 16 g s rôzne farebnou najčastejšie krémovú škrupinou. Intenzívne výživou možno znášku výrazne zvýšiť. Púd sedenie na vajciach väčšinou nie je zachovany.Udávaná hmotnosť samca je optimálne 0,2kg, minimálne 0,15 kg a maximálne 0,25 kg u samice optimálne 0,25 kg, min. 0,2 kg, max. 0,3 kg. Uznané farebné rázy sú divoká, strakatá a biela (PAVEL a Tuláček, 2006).

Prepelica japonská nosná

Plemeno je pôvodom z Japonska a bolo vyšľachtené s cieľom dosiahnutie čo najvyššej znášky vajec. Väčšinou znakov sa príliš nelíši od pôvodného divokého druhu. Vyniká žívym temperamentom, rýchlym rastom a dobrým operováním. Pohlavne dospieva asi v šiestich týždňoch. Pri optimálnej výživě znáša ročne 150-300 vajec s hmotnosťou 10-12 g, s rôzne sfarbenou, najčastejšie krémovo hnedou až červenohnedou škrupinou. Pud sedenia na vajciach u tohto plemena nie je zachovaný. Hmotnosť samčeka je optimálny 0,1 kg, minimálne však 0,05 kg a maximálne 0,15 kg. Hmotnosť samičky je udávaná optimálne 0,15 kg, minimálne 0,1 kg a maximálne 0,2 kg. Uznané farebné rázy sú divoká, strakatá a biela (PAVEL a Tuláček, 2006).

Podľa plemenného typu sú prepelice definované ako hydina špecifického typu,veľmi malého telesného rámca so zaobleným trupom vajcovitého tvaru s krátkym chvostom, s priľahlým operením a s nevýraznými druhotnými pohlavnými znakmi. Samčekovia majú menšie telesný rámec a nižšiu hmotnosť ako samičky.

Pri výbere do chovu sa riadime týmito plemennými znakmy:

Podľa plemenného typu sú prepelice definované ako hydina špecifického typu,veľmi malého telesného rámca so zaobleným trupom vajcovitého tvaru s krátkym chvostom, s priľahlým operením a s nevýraznými druhotnými pohlavnými znakmi. Samčekovia majú menšie telesný rámec a nižšiu hmotnosť ako samičky.Hlava by mala byť malá, kratšie, plne operenie, zobák kratšie, primerane silný,stvrdnutá, ľahko zahnutý, oči veľké, výrazné a hnedej. Trup je vajcovitého tvaru, veľmi výrazne zaoblený, trochu zdvihnutý. Chrbát preferujeme široká, pozdĺžne aj priečne výrazne klenuté, v dolnej časti poznateľne sklonený nazad s plynulým prechodom do línie chvosta. Prsia musí byť plná, svalnaté, brucho len málo výrazné, takmer ploché. Krk by mal byť veľmi krátky, široko a plynule nasadený na trup. Chvost je krátky, takmer zovretý, v osi trupu nesený, plynule vychádzajúce z línie chrbta. Rejdováky sú pretiahnuto vajcovité sa zmenšujúca sa dĺžkou od stredu ku kraju. Postoj má byť nízky, predkolenia krátke, perím trupu čiastočne zakryté, behákmi krátke, jemných kostí, bez ostrôh, žltéj mäsovej farby. Operenie má byť bohaté, hladké, priľahlé (PAVEL a Tuláček, 2006). Doterajšie českej a slovenské rozdelenie je celkom strohé ako na farebné rázy, tak na hmotnostné rozdelenie prepelíc. Nemecký vzorkovník je prepracovanejšie a rozlišuje nasledujúce typy.

Ľahká nosná línia

Linia sa začala ojedinele vyskytovať v nemeckých chovoch po roku 1960, kvôli veľmi vysokej znáške, nižšej spotrebe krmiva a nižším nárokom na priestor sa rýchlo rozšířila.Tato výkonná línia je aj prirodzene veľmi odolná a prispôsobivá technológiu chovu. Znášku spravidla neukončuje aj v medzných podmienkach úspešného chovu, kedy ťažšie línie už spravidla nenesú. Sú vhodnou alternatívou predovšetkým pre začínajúcich, menej skúsených a hobby chovateľa. Hlavnými šľachtiteľské cieľmi tejto línie bola vysoká znáška, vyrovnaná hmotnosť vajec, atraktívny pestré sfarbenie škrupiny, pestrosť škrupiny a vysoká odolnosť stresu. Hmotnosť je 110-150 g, čo je len o 50% viac ako hmotnosť jej divokého predka (divoká japonská prepelica váži 90g a hmotnosť vajcia je u nej 7-8 g). Hmotnosť vajec ľahké línia je 9-11 g (Kühn, 2011).

Nosná línia

je najčastejšia chovaná línia, pôvodom z Francúzska, vyznačuje sa pomerne vysokou znáškou a vyššou hmotnosťou vajec ako predošlá ľahká línia. Hmotnosť prepelice je 160- 200 g. Hmotnosť vajec je udávaná 12-14 g. V produkcii vaječnej hmoty predčí ľahkú líniu (Kühn, 2011).

Kombinovaná línia

Dvojužitková línia, vznikla pôvodne krížením nosnéj a mäsovéj línie pre zlepšenie jatočnej hodnoty samcov a vyradených samíc, oproti nosným líniám a zvýšenie znášky oproti mäsovým líniám. Jej predpokladaná vyššia znáška, ale nebola preukázaná. Tieto prepelice vynikajú enormne veľkou žravosťou. Hmotnosť sa pohybuje okolo 250 g (Kühn, 2011). Snítek uvádza tiež kombinované plemeno, pomenované ako Estónska prepelica, s vaječnomasnou úžitkovosťou, avšak s hmotnosťou samica 190-200 g, samca 160-170 g, hmotnosťou vajec 12g a znáškou 280 vajec. Upozorňuje ale aj na vyššiu spotrebu krmiva, a to až 33 g / ks a deň (Snítek, 1999).

Mäsová línia

Je robustnejšia, svalnatá, s mohutnejšími behákmi a celkovo pôsobí zavalitejším dojmom. Jej hmotnosť je 300-400 g, hmotnosť vajec je 13-16 g, čo je v porovnaní s nosnými typmi neúmerné. Zvýšenie hmotnosti vajec nie je teda tak prudké ako zvýšenie živej hmotnosti tela. Hlavnými šľachtiteľské cieľmi je vysoká živá hmotnosť, jatočná výťažnosť, a vysoký podiel prsné (čiastočne aj stehennej) svaloviny, výborná konverzie živín, rýchlosť rastu, odolnosť a uspokojivá reprodukcia (Kühn, 2011).

Super mäsová línia

Je najmladšia línia. Zvyšujúci sa dopyt po prepeličom mäse vedie k vyšľachtenie stále ťažších jedincov. Hmotnosť super mäsovéj línie prevyšuje 400 g (Kühn, 2011). Tvarom i hmotnosť tela sa blíži už skôr jarabiciam než prepeliciam. Spoločné pre všetky hmotnostné línie sú predpoklady k vysokej znáške. Tá je však podmienená predovšetkým dostačujúce výživou, ktoré sa horšie dosahuje u mäsových prepelíc oproti prepeliciam nosným (Kühn, 2011).Všetky tieto línie sa vyskytujú v niekoľkých farebných rázoch, pričom u nosného typu býva preferovaný divoko sfarbený a u mäsového typu biely. Bohužiaľ u nich nemecká literatúra neuvádza priemernú ročnú znášku jednotlivých línií. Podľa Výmolu sú prepelice vyšľachtené v dvoch typoch. Nosný typ s hmotnosťou samica 150 g a samca 130 g má udávanú znáškou cez 300 vajec s hmotnosťou 8 - 10 g.Mäsový typ vyšľachtený v USA s označením Faraon je s nižšou znáškou, ale lepšie zmäsilosťou a má vyššiu rastovú schopnosťou. Hmotnosť samice je 200 g, samca 180 g, znáška 290 ks vajec s priemernou hmotnosťou 12 g. Mäsový typ je chovaný divoko sfarbený (Faraon) aj biely (Biela Texsaská, Americká Brojlerová) (Výmoľa, 1994). Často sa možno stretnúť s krížencami nosného a mäsového typu. Tieto jedince kombinovanéj užitkovosti majú udávanú hmotnosť samičky 200-250 g a samca 150-190 g (SKŘIVAN, 2000)..

Požiadajte o cenovú ponuku

Máte nejaké otázky alebo potrebujete akúkoľvek obchodnú konzultáciu?