Japonská prepelica - popis

Prepelica tiež známa ako Bater v hindskej terminológii. Je malý alebo stredne veľký hravý vták súvisiaci s rodinou bažantov.V Indii sa vyskytujú dva druhy, a to prepelice čierne breasted nachádzajúce sa v džungli (Coturnix Coromandelica) a ďalšou je japonská prepelica (Coturnix Coturnix Japonica),ktorá sa chová pre mäso a vajcia na výrobu komerčných nosných prepelic.Brojlerové (mäsové) je možné predávať už za 5 týždňov od vyliahnutia.Prepelice začnú znášať vajcia asi za 6 týždňov a naďalej budú poskytovať vysokú produkciu vajec do 24 týždňov svojho veku. Dospelé japonské prepelice vážia okolo 250 gm a znesú 250 vajec za rok.Z prepeličích vajec sa môžu vyrábať rôzne recepty ako varené vajíčko atď.Veľkosť vajíčok je približne 10 g.Vyžaduje menší priestor na chov. Približne 10 prepelíc vyžaduje, aby sa miesto rovnalo potrebám priestoru pre jedno kura.

Prepelica nosný typ - 306 gr. Japonska prepelica nosná na váhe
Prepelica JUMBO - 469 gr.- hmotnosť na obrazku v uncach Prepelica Jumbo brojlerová na váhe

Požiadajte o cenovú ponuku

Máte nejaké otázky alebo potrebujete akúkoľvek obchodnú konzultáciu?